Cenník

Významným prvkom vedúcim k spokojnosti klienta je aj cenová politika, v ktorej sa riadime zákonom primeranosti ceny a služby s využívaním individuálneho prístupu k tvorbe cien.

Platbu za vedenie účtovníctva si môžete vybrať z dvoch spôsobov:

  1. Paušálne - sa tvorí podľa počtu náročnosti položiek a ostatných dohodnutých služieb. Tento spôsob je vždy o niečo výhodnejší pre účtovnú firmu, pretože sa vždy ponechá určitá rezerva pri reálnom počte Vašich položiek.
  2. Doklad, položka, služby - tento spôsob je pre Vás zaujímavejší, lebo zaplatíte iba presne za taký počet položiek a služieb, ktoré naozaj aj dostanete.

Definícia pojmov:

  • Doklad - došlá a odoslaná faktúra, príjmový a výberový pokladničný doklad, účtenka, výber z bankomatu, vklad a výber z bankového účtu, zaplatenie poštovej zloženky...
  • Položka - jeden zápis v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve alebo jeden zápis/riadok v účtovnom denníku v podvojnom účtovníctve.
  • Služba - môže byť napr. vyhotovenie pracovnej zmluvy, zastupovanie pred štátnymi úradmi, zasielanie podkladov do poisťovní...