Ekonomické poradenstvo
  • poradenstvo pri založení účtovnej jednotky a vybavenie daňovej registrácie
  • ekonomické a účtovné poradenstvo z daňového hľadiska
  • ekonomické a účtovné poradenstvo pri zrušení spoločnosti a likvidácii