Právne poradenstvo
  • zakladanie firiem
  • registrácie a žiadosti
  • ukončenie činnosti podnikania
  • zmeny v štruktúre spoločnosti
  • vymáhanie pohľadávok spoločnosti
  • zákonník práce
  • zákon o dani z príjmov
  • zákon o dani z pridanej hodnoty