O nás

Spoločnosť EvUM s.r.o. - Eva Účtovníctvo a Mzdy vznikla v roku 2008 so zameraním na poskytovanie komplexných ekonomických služieb v oblasti vedenia účtovníctva, spracovanie miezd, personalistiky ako aj poradenstva pre právnické aj fyzické osoby. Pri svojom založení prevzala dlhoročné skúsenosti v oblastí účtovníctva a daní svojho zakladateľa a usiluje o neustály rast kvality ponúkaných služieb.

Účtovnú evidenciu vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve a so zreteľom na správnu aplikáciu daňových zákonov. Zároveň zabezpečujeme aj činnosti súvisiace so stykom s poisťovňami a daňovým úradom. Spolupráca je na základe zmluvy o účtovníctve. V spolupráci s odborníkmi z oblasti práva poskytujeme poradenský servis, na základe splnomocnenia vypracujeme za Vás dokumenty potrebné na založenie spoločnosti, vybavíme založenie živnosti, zápis spoločnosti do obchodného registra, akúkoľvek zmenu v spoločnosti (zmena sídla, konateľa, rozšírenie predmetov podnikania a ďalšie).

Služby poskytujeme na základe požiadaviek klienta a na základe predložených dokladov spracúvame v priestoroch účtovníckej spoločnosti alebo v priestoroch klienta a to podľa dohody.

Pri spolupráci s klientom je našim hlavným cieľom poskytnúť profesionálny prístup, flexibilitu, spoľahlivosť a diskrétnosť pri riešení všetkých problémov v oblasti financií a účtovníctva tak, aby sa klient vedel plne venovať svojmu podnikaniu a nemusel byť zaťažení vedením účtovníctva, sledovaním legislatívnych zmien, pravidelne školiť zamestnancov, kupovať ekonomický a mzdový softvér a v neposlednom rade zvyšovať finančné náklady spoločnosti o odvody zo mzdy, ktoré je povinný odvádzať zamestnávateľ za zamestnanca.

Naša spoločnosť zabezpečuje neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne formou účasti na odborných seminároch a prednáškach.

Preberanie garancií za poskytované služby je samozrejmosťou. Naša spoločnosť je voči rizikám spojených s vykonávanou činnosťou poistená.