Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

 • komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Podvojné účtovníctvo

 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • zostavenie podkladov pre potreby klienta v rámci spolupráce s finančnými inštitúciami