Daňové poradenstvo
  • osobná konzultácia s kvalifikovaným daňovým poradcom
  • písomné správy a poradenstvo
  • včasná príprava a vyplnenie daňového priznania dani z príjmov PO a FO, ktoré sú dôkladne zostavené podľa účtovných zápisov klienta
  • klient je zodpovedný za skutočnosti uvedené v daňovom priznaní a za informácie použité pri jeho výpočte
  • doručenie vyplnených priznaní kompetentnému zamestnancovi klienta na schválenie doplnené prehľadom o výpočte
  • priama konzultácia a komunikácia s daňovým úradom v prípade akýchkoľvek námietok týkajúcich sa nášho výpočtu