Ostatné služby
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - pre zamestnancov, SZČO, dôchodcov, študentov
  • komunikácia s úradmi - daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
  • zastupovanie pred príslušným daňovým úradom
  • zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami
  • administratívne služby
  • zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín
  • ročné spracovanie daňového priznania